Håp til nye mennesker i koronakrise

Vi lengtet etter samhold, men måtte leve isolert. Forhindret fra å samle folk, måtte fellesskapsbevegelsen Normisjon tenke helt nytt. Slik gikk det i 2020.

Normisjon oppsummerer sin virksomhet med ordene fellesskap — barn og unge — misjon.
Da pandemien rystet verden, ble
misjonærer i andre land hentet hjem, før grensene stengte.
Barn og unge kunne ikke møtes og fellesskap ble en smitterisiko.
Men alt håp var ikke ute.

Fellesskap

«Det er et stort tap å ikke kunne møtes fysisk for et kristent fellesskap. Samtidig ser vi at kreativiteten blomstrer i unntakstilstander.»
– Arve Reigstad

— Vi tar kirkekaffen i kommentarfeltet

Gudstjenester på nett ble løsningen da forsamlingslokalene ble korona-stengt. Norkirken-menighetene i Hordaland flyttet møtene til Facebook og Zoom, og vi tok kirkekaffen sammen i kommentarfeltet. Da folk fikk gudstjenesten hjem i stuene sine, førte det til at enda flere deltok.

Martin Olsen og Freddy’en

Stue til stue

Norkirken Bergen har spilt inn gudstjenestene hjemme i egne stuer, og kaller de for stuegudstjenester. Men akkurat her er Thomas Hammer møteleder utendørs.

Digitale fellesskap samler flere

«Det er en større søken etter kristen forkynnelse i Norge enn vi var klar over før pandemien traff oss,» sier Thomas Hammer i Norkirken Bergen. «Det er mange troende i landet vårt som sjelden deltar på fysiske samlinger, men som deltar på digitale gudstjenester. Det er noe vi kan jobbe videre med,» sier han. Hver søndag siden nedstengningen har menigheten arrangert gudstjenester på nett.

«Vi har lært mye i denne tiden. Om du er syk, dårlig til beins eller rett og slett bor for langt unna, kan du likevel stikke innom nettgudstjenestene.» Det er ikke nytt for Norkirken Bergen å legge ut video av talene fra søndagens gudstjeneste. Men interessen har aldri vært veldig stor. I korona-tiden har dette vært annerledes.

«Vi prøver å være bevisst på hvordan vi snakker, for vi vet at vi når ut til mange flere når gudstjenesten foregår på nettet. Det er fin mulighet, så lenge det ikke skjer på bekostning av kjernen i menigheten,» sier Thomas. I tillegg til gudstjenestene på Facebook har menigheten møttes på Zoom på kveldstid i ukedagene. Der har husfellesskapene også samles, når det ikke var tillatt å besøke hverandre i hjemmene.

Nytt språk for pinsebudskapet

«Mange i fellesskapet har hatt en bratt digital læringskurve,» sier Arve Reigstad. Norkirken Nordhordland valgte Zoom som plattform for sine nettgudstjenester. Det gav litt mer opplevelse av nærhet. «Det er et stort tap å ikke kunne møtes fysisk. Samtidig ser vi at kreativiteten blomstrer i unntakstilstander.»

På årets Pinsefest for alle kom kreativiteten og skapergleden virkelig til syne. Samlingen på Frekhaug er et felles årlig møtepunkt i Normisjon Hordaland, men i 2020 satte situasjonen en stopper for gudstjeneste og grilling. Denne gangen var det folk med høy kompentanse på videoproduksjon som fikk muligheten til å bruke sin styrke og spesialkompetanse til å være med å bygge opp fellesskapet.

«Det er imponerende hva de har fått til,» sier Thomas Hammer. «Den første pinsen i Jerusalem fikk mennesker fra mange ulike folkeslag høre det gode budskapet om Jesus på sitt eget språk. Pinsen 2020 formidlet Norkirken Nordhordaland dette budskapet på et nytt språk: Levende bilder.»

På den digitale Pinsefest for alle delte Arve Reigstad og Norkirken Nordhordland et visuelt og kraftfullt budskap om hva som skjer i pinsen.

Toveis-kommunikasjon med misjonsmarken

Lysbildene fra misjonsmarken har lenge vært en obligatorisk programpost. I 2020 ble Zoom, Teams og Meet allemannseie, og lysbildene ble erstattet av å zoome inn på misjonsmarken. Via skjermen, hjemme fra sofaen, kunne vi fortsatt treffe hverandre i Normisjon Hordaland, og på videomøte på Zoom er avstanden til andre kontinenter like lang som til naboen. Utsendingene til Bangladesh og Mali, familien Haaland og Therese Glendrange, var begge med på foreningstreff på Zoom.

«Det var veldig inspirerende for foreningene våre å ha toveis-kommunikasjon med utsendingene,» sier regionleder Kristian Bjørkhaug. Teknologien har vært der en stund, men det måtte helt spesielle omstendigheter til for at vi skulle hente misjonærene ute i misjonsarbeidet direkte inn i våre egne stuer.

«Denne typen foreningstreff kommer til å fortsette, også etter pandemien, som et naturlig tillegg til de vanlige treffpunktene,» sier Kristian.

Mali

Agenda1 utrustet menighetene i Mali til å fortelle om Jesus til sine egne

Vanligvis reiser norske team fysisk til steder der vi arrangerer Agenda1-samlinger. I regionarbeidet i Hordaland reiser rådgiver Svein Høysæter til både Mali og Bangladesh. I år har han fulgt arbeidet fra hjemmekontoret sitt på Høysæter. Lokale menighetsledere har overtatt stafettpinnen.

– Vi har vært veldig opptatt av at de lokale menighetene og lederne der må ta eierskap og drive prosessene fremover selv. Slik kan Agenda1 fungere slik det er tenkt; at disipler av Jesus lærer opp nye disipler. Dette skjer nå i Mali og i andre afrikanske land.

I januar 2020 var planen for året klar, med flere møtepunkter for lokale ledere og Agenda1-samlinger i Mail. Slik gikk det ikke.

Lederkurset i januar ble arrangert som planlagt, der 16 lokale ledere for Agenda1 i Mali var med. De ble utrustet til ta over ansvaret for å lede og undervise på kommende Agenda1-samlinger.

Da pandemien brøt ut, måtte de lokale lederene ta over ansvaret lenge før det som var planlagt. Det ble en stor suksess.

I mars 2020 ble det arrangert en samling sammen med Normisjons direktør i Mali, Therese Glendrange. Så ble alle de norske Normisjons-utsendingene kalt hjem til Norge, og de lokale lederene grep ansvaret, og arrangerte de neste Agenda1-samlingene på tre ulike steder.

«Da de lokale lederene ble gitt ansvaret for programmet, gikk de i gang med en opprydning,» forteller Svein.

«Lederene visste veldig godt hvilke deler av Agenda1-undervisningen som ville fungere i deres eget land, og hvilke deler som bare kunne kuttes ut. Før de fikk ansvaret selv, hadde de vært høflige og latt være å si ifra.»

Resultatet fra den prosessen er at Agenda1-undervisningen i Norge også har blitt forenklet, etter modell fra Mali.

«Faktisk er det slik at det kommer nye kristne til hver dag i et av Mali sine naboland. Dette skjer fordi de lokale kristne lederene gjør disipler. Det er en stor oppmuntring, og viser at Agenda1-arbeidet er bærekraftig,» sier Svein.

Bønn framfor alt

Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.
– Filipperbrevet 4,6

Bønn- og lovsangskonferanse

Før verden stengte ned

Kafé Bris

Bønn for arbeidet og lederene i Mali var sentralt da Bønn- og lovsangskonferansen ble arrangert i Bergen for første gang.

I januar 2020 visste vi ingenting om hva vi hadde i vente resten av året.

«Vi er takknemlige for at vi fikk innledet det nye året i bønn og lovsang med en helt ny bønnekonferanse,» sier Kristian Bjørkhaug.

Kafé Bris

Gleder seg til å arrangere kafé og konsert igjen

Kafé Bris fikk også arrangert en konsertkveld i 2020. Kaféen er en månedlig, rusfri kafé, spesielt tilrettelagt for studenter og unge voksne.

«Vi gleder oss veldig til den dagen vi kan arrangere Kafé Bris igjen,» sier Mary Elizabeth Kolsrud, som leder kaféen.

«Det er et flott sted å treffe nye og gamle venner, i tillegg til å få med seg en fin konsert med dyktige musikere og sangere,» sier hun.

Kafé Bris

Acta — barn og unge i Normisjon

Okhaldunga-jentene fikk påskeegg i postkassen

«Dette året har blitt litt annerledes enn planlagt. Istedenfor møter med Okhaldhunga-jentene, laget jeg et bønnevandringspåskeegg til alle deltakerene,» sier Marie Dørdal Sylta.

Marie leder ungdomsgruppen Okhaldhunga-jentene, som møtes til er arvtakeren til S-klubben Jorunn Dørdal startet på 1980-tallet. Jentene samler inn penger til Okhaldhunga sykehus i Nepal.

Påskeeggene Marie laget inneholdt både søte saker, oppmuntrende ord og påskens budskap.

På sommeren gjennomførte Okhaldunga-jentene en lederleir utendørs. De lærte førstehjelp, padlet i kano og sov i hengekøye. 

Jentene fikk også hver sin adventskalender i gave fra Marie, med en liten pakke og et oppmuntrende ord for hver dag.

«Jeg tror de satte pris på det,» sier Marie.

GALLERI NORMISJON ASKØY

Nytt liv til brukte gjenstander og ferske midler til barn og unge

Gjenbruksbutikken fortsetter å berike de tusen hjem med verdifulle gjenstander, og legger til rette for møter mellom mennesker. Det er unikt! Året som har gått har vært preget av delvis nedstenging, reduserte åpningstider og bemanning i risikogruppen. Men fortsatt leverer butikken et overskudd som går til barne- og ungdomsarbeidet til Acta – barn og unge i Normisjon.

Messe og Basar

Basar i koronaens tid

Mange basarer og messer ble utsatt eller avlyst i 2020. På bedehuset Betania Lone i Arna ble den årlige Høstmessen arrangert, men med trygg avstand mellom stolene. Loddsalget skjedde gjennom et åpent vindu.

Alle som møtte opp ble registrert på liste, slik smittevernet dikterer. Hele møtet ble sendt på Facebook, til glede for de som ikke tok sjansen på å møte opp.

«Vi samler inn penger til skole i Bangladesh,» forteller Ottar Hope, som er en sterk drivkraft bak høstmessen på Lone.

Også på Fitjar Bedehus ble det arrangert møte med trygg avstand. Håkon C. Hartvedt deltok med sang og gitarspill.

Den planlagte møtehelgen på Leirvik Bedehus ble avlyst, men salget av loddbøker overlevde nedstengningen.

«Vi solgte lodd hele våren, og trakk vinnere av lotteriet. De fikk gevinstene sine, så vi fikk inn litt penger til misjonsarbeidet,» sier Per Egil Sæter

På Fitjar ble det basar i februar, før landet stengte ned. Men fra mars ble all aktivitet satt på pause: «Det var trist å måtte stenge ned, fordi for noen var dette det eneste kristne fellesskapet de hadde,» sier Leikny Torvund.

«Heldigvis fikk vi startet opp med foreninger i hjemmene i høst. Da det igjen ble nye restriksjoner, måtte vi tenke nytt. Heldigvis har vi et stort bedehus med mange ulike rom, så vi flyttet foreningene dit, med god avstand mellom stolene.»

På den måten kunne de ha fellesskap med hverandre, midt i omstendighetene. «Det er godt å møtes og ha fellesskap og bønnestund sammen, særlig nå når det har vært stengt i bedehus og kirker,» Sier Leikny.

Julemessen i Bergen ble arrangert digitalt. Sendingen gikk på Facebook, og det tradisjonelle åresalget skjedde gjennom en app på mobiltelefonen. Også dette året kunne du kjøpe hjemmebakte julekaker på glass, men i år foregikk julekakesalget i en egen nettbutikk som ble laget for anledningen.

Soul Children

Ny adventssang fra Stord og Lysfest i Bergen

Barn og unge har hatt et vanskelig år, selv om de ikke har vært i faresonen for smitte. Skolehverdagen ble snudd på hodet, og fritidsaktivitetene satt på vent. Mange ledere for barn og unge måtte tenke nytt.

«Vi måtte ta pause fra øvingene, men fikk en spontan ide,» forteller Gunhild Aadland Rolfsnes, som leder Stord Soul Children. Ideen var en ny adventssang, som koret spilte inn på musikkvideo.

«Det er en ny melodi til Inger Hagerup sitt kjente dikt Så tenner vi et lys i kveld. Sangen blir også gitt ut som instrumental, slik at den lett kan tas i bruk i et klasserom,» sier Gunhild. 

Ekte og ærlig tilbedelse

Den tradisjonelle Lysfesten i Bergen markerer inngangen til adventstiden, og samler hvert år titusener av mennesker til førjulsstemning og fyrverkeri. Soul Children-kor deltar fra scenen, og sprer juleglede gjennom sang. I 2020 ble Bergens Tidenes lysfest digital.

Bergen Soul Children var med, og bidro med julesanger sammen med gospelgruppen Redeemed.

Bergen Lovsangsskole

Nye sanger og bok om tilbedelse

Bergen Lovsangsskole har også gitt ut nye sanger i 2020. Skolen er en del av Normisjons satsing på tilbedelse og lovsang, og samler deltakere fra alle slags sammenhenger. Låtskriving er et av temaene ved skolen, og de nye sangene er frukter av dette.

«Vi skrev et nytt vers til Bergenssangen,» forteller Mary Elizabeth Kolsrud som leder lovsangsskolen. Bergenssangen Udsigter fra Ulrikken, mest kjent under kallenavnet Nystemten, er skrevet av dikterpresten Johan Nordahl Brun.

«Vi skrev også en lovsang som heter Setter min lit. Sangene finnes på alle digitale plattformer som Youtube, Spotify og Apple Music,» sier Mary. Elevene ved lovsangsskolen er involvert i alle leddene av produksjonen.

Ekte og ærlig tilbedelse

Marys undervisning fra lovsangsskolen kom også ut i bokform høsten 2020.

Ekte og ærlig tilbedelse er godkjent av K-stud, og egner seg til studium alene eller sammen med en gruppe.

«Boken er ikke bare for lovsangsledere, men for alle som vil gå dypere i kristen lovsang og tilbedelse,» sier Mary.

Ekte og ærlig tilbedelse

Gå til tilbedelse.no

Bangladesh

Bangladesh

Mer om Bangladesh

Våre utsendinger i Bangladesh, Gerd Eli og Hallgeir Haaland med barna Mathea, Jonathan og Kristoffer ble i mars hentet hjem før grensene stengte. Etter fem måneder i Norge, kunne de på høsten reise ut igjen for å fortsette arbeidet i Bangladesh. 

«Det var flott å kunne reise ut igjen på høsten, men det ble en krevende situasjon i Bangladesh,» sier Hallgeir.

Det har vært veldig høyt trykk på helsetjenestene i landet under pandemien. Familien Haaland har måttet være mye hjemme, og det har vært tøft for barna med stengte skoler og ensformige hverdager.

Samtidig har det vært en god tid for arbeidet Gerd Eli og Hallgeir er involvert i. Arbeidet med Agenda 1 i Mali og Bangladesh har foregått digitalt.

«Vi er takknemlige for at dette arbeidet har begynt å få fotfeste lokalt, slik at arbeidet har kunnet fortsette uten vår fysiske tilstedeværelse,» sier Hallgeir.

Digitalt årsmøte valgte ny leder

Ny leder

– 2020 har vært et meget spesielt år. Men på tross av ytre omstendigheter, er vi takknemlige for at vi har kunnet stå i tjenesten. Sammen har vi vært med og muliggjort Normisjons visjon med fokus på barn og unge, misjon og fellesskap, om enn på en annen måte enn vi hadde sett for oss, sier Liv Berit Pilskog.

I 2020 foregikk regionårsmøtet via e-post. Dermed ble valget av leder også gjennomført digitalt. Ny leder for regionstyret ble Liv Berit Pilskog.

Vanligvis møtes vi til en hel dag med årsmøte i region Hordaland. De siste årene har vi hatt gjester fra Normisjon sentralt, misjonsforedrag, boksalg, konserter, god lunsj, egne treff for barn og unge, kafé, samt lagt til rette for møtepunkter mellom misjonsinteresserte mennesker.

Hilsen fra regionleder

2020 ble et veldig annerledes år for regionarbeidet i Hordaland. Les mer om hva regionleder Kristian Bjørkhaug sier om det her.

Nytt bygg i Bjørnsons gate 11

Nytt bygg i Bjørnsons gate 11

Nytt bygg i Bjørnsons gate 11. Vi kan feire at vi nå får et sted for dagens virksomhet og morgendagens muligheter, etter en 13 år lang prosess.

et blir nytt misjonssenter for Normisjon region Hordaland i Bjørnsons gate 11 i Bergen.

— Vi kan feire at vi nå får et sted for dagens virksomhet og morgendagens muligheter, etter en 13 år lang prosess, jubler regionstyreleder i Hordaland, Liv Berit Pilskog. Bygget ligger sentralt plassert på Kronstad, en spennende del av Bergen som stadig utvikles med nye bedrifter og møteplasser.

Ikonisk bygg med svært sentral plassering

2. april 2020 overtok Normisjon region Hordaland bygget som ligger lett tilgjengelig for alle ved bybanestoppet for Danmarksplass. Det ikoniske bygget fra 1916 har inneholdt både bilforretning og snekkerverksted. Nå blir det Normisjon region Hordalands nye tilholdssted.

— Dette er en god plassering for all vår virksomhet — i dag og i fremtiden, sier avtroppende styreleder Svein Inge Myhr.

Et redskap for misjon

Bygget skal være et verdifullt redskap for å nå ut med evangeliet.
— Misjonssenteret vil hjelpe oss å fortsette å utgjøre en av bærebjelkene i Normisjons- familien, samtidig som det gir oss muligheten til å utvikle regionen videre.

Trenger større plass

— Det er et veldig hyggelig problem for en misjonsorganisasjon å ha for trange lokaler, sier Svein Inge Myhr.
— Dagens lokaliteter i gamle Santalgården på Øvre Korskirkeallmenning 5 er allerede for små og legger begrensninger på arbeidet. Vi har lenge trengt noe større, sier han.

13 år lang prosess

Siden salget av Santalgården i 2007 har region Hordaland hatt tett og god dialog med Normisjons landsstyre og ledelsen i Normisjon sentralt, med en felles enighet om å etablere et nytt misjonssenter. Nå er midler fra salget av Santalgården igjen investert i eiendom i Bergen.
— Det betyr at innsamlede midler fortsetter å gå til misjonsarbeidet vårt. Vi forventer at kjøpet av dette flotte bygget blir et kraftig løft for Normisjon, sier Svein Inge Myhr.