Hilsen

Kjære Normisjons-venn!

2020 var et svært annerledes og utfordrende, men også spennende år for region Hordaland.

Covid-19 har satt et voldsomt preg på oss, og korona-viruset forandret verden som vi kjente den. Vi har aldri vært borti noe lignende i vårt arbeid som har betydd så mye for hvordan vi har organisert arbeidet og treffpunktene våre. Vi har hatt behov for nytenkning og fleksibilitet hos alle.

Det ble året da vi måtte utsette og avlyse, men også ikke minst gjennomføre samlinger digitalt. Vi har tatt noen store steg hva gjelder digitalisering, og det har gitt oss mange nye muligheter. I løpet av 2020 har vi hatt mange digitale møtepunkter som gudstjenester og ulike typer Zoom-møter. Disse digitale treffene våre har hjulpet oss med å holde relasjonene våre varme mens vi venter på at samfunnet kan åpne opp igjen. Verden knyttes nå sammen på en unik måte. Likevel er det noe med å kunne møtes fysisk. Det er 

noe spesielt med å kunne samles i samme rom, da får vi en annen type møter både med Gud og med hverandre. Det å være sammen i bønn og sang er noe av det som er unikt når det gjøres i samme rom. Vi gleder oss til det kan skje igjen.

Mye har vært annerledes i 2020, men vi har også fått gjennomført noen aktiviteter og samlinger, vi har hatt årsmøte på e-post, digital pinsefest og digital julemesse. Vi har samlet inn penger til misjon, slik vi pleier, vi har møttes via skjermene våre, og ikke minst har vi kjøpt vårt eget bygg som skal tjene som hele regionens misjonssenter. Vi er så takknemlige til Gud og til alle som har gjort dette mulig gjennom arbeid i Normisjon Hordaland. Tusen takk til alle som gjennom årene har lagt ned en innsats for at vi nå snart kan åpne misjonssenteret i Bjørnsons gate 11. 

Min takk går også til deg som er engasjert i Normisjon. Sammen er vi Normisjon, også når omstendighetene rundt oss endrer seg, og sammen er vi samlet rundt visjonen vår Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag.

Jeg håper å treffe dere alle snart igjen.

Gud velsigne deg.

Vennlig hilsen
Kristian Bjørkhaug, regionleder Hordaland