Årsmøte 2023

Innkalling

Direktemedlemmer og foreningsmedlemmer i Normisjon region Hordaland kalles herved inn til årsmøte i Kompagniet, 22. april 2023

Påmelding og priser

Adresse: Bjørnsons gate 11, 5059 Bergen

Påmeldingsfrist: 10. april

Påmelding til regionkontoret via e-post eller telefon. region.hordaland@normisjon.no, 55214090

Alle foreningsmedlemmer og direktemedlemmer har stemmerett.

Pris: 300,- kr pr. person. Betales med Vipps til #106178 merk: årsmøte, eller til konto 3000.14.71062, eller ved ankomst med bankkort.

Parkering kan gjøres i Kronstadparken i Fabrikkgaten 6A, eller i parkeringshuset under Spar-butikken med innkjøring fra Inger-Bang Lunds vei.

Program for lørdag 22. april

11.00 – 11.30 Kaffe, prat og registrering
11.30 – 12.15 Møte med forkynnelsen og lovsang
12.15 – 12.30 Pause
12.30 – 14.00 Årsmøte
14.00 – 15.00 Middag
15.00 – 17.00 Årsmøte

Saksliste

Årsmøte i Normisjon region Hordaland
Bergen, lørdag 22. april 2023

 1. Registrering
 2. Konstituering
  • Valg av 2 dirigenter
  • Valg av 2 referenter
  • Valg av 2 tellekorps
  • Valg av 2 personer til å skrive under protokollen
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Årsmelding og regnskap for 2022
  • Godkjenning av årsmelding for 2022
  • Godkjenning av regnskap for 2022
 5. Valg
  • Valg av 1 fast styremedlem for 3 år
  • Valg av 3 varamedlemmer for 1 år
  • Valg av 1 medlem til valgkomitéen for 3 år
  • Valg av 1 varamedlem til valgkomitéen for 1 år