Årsmelding 2022

Normisjon region Hordaland

Under visjonen «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag» har vi gleden av å tjene Gud og våre medmennesker i Hordaland. De tre satsningsområdene for vår bevegelse er misjon, fellesskap og barn og unge.

Fellesskap

Vi vil plante og utvikle fellesskap der Guds rike blir synlig, nye kommer til tro på Jesus og lærer å dele livet og troen med andre. 

Misjon

Vi vil etablere misjonerende fellesskap, utruste ledere og styrke samarbeidspartnere som bygger samfunn det er godt å leve i. Vi vil fokusere spesielt på folkeslag som ennå ikke har hørt evangeliet. 

Barn og unge

Vi vil se flere barn og unge komme til tro på Jesus og leve som disipler av ham. 

Hilsen fra regionlederen

Kristian Bjørkhaug

Året 2022 startet med restriksjoner og pandemi, som hadde innvirkning på arbeidet vårt. Flere samlinger hadde restriksjoner og digitale løsninger. Åpning av Misjonssenteret ble igjen utsatt fra januar til mai. Likevel åpnet arbeidet vårt sakte men sikkert opp igjen til mer normale tilstander. Sammen gjør vi misjon hjemme og ute mulig på tross av pandemi og vanskelige omstendigheter. Vi står sammen om visjonen og kallet; Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. 

I 2022 hadde jeg gleden av å treffe mange av dere som er engasjert i Normisjon. Dere har noen fellestrekk, nemlig et smittsomt engasjement, stor innsatsvilje og et ønske om å gi videre det beste vi kan gi andre; troen på Jesus Kristus, vår frelser. Det forener oss og styrker oss som fellesskap.

I regionen vår har vi mange misjonsforeninger, en rekke kor for barn og unge, samlinger og en kafé for studenter og unge voksne, samt ulike lag. Videre har vi tre menigheter. Norkirken Nordhordland, Norkirken Bergen og Norkirken Os. I disse menighetene møtes små og store jevnlig til gudstjenester og til grupper i hjemmene. Galleri Normisjon er vår flotte gjenbruksbutikk på Askøy. Der er det mange frivillige i sving. Dette året var det planlagt avslutning av butikken på Strusshamn og i oktober stengte vi dørene der. Det ble holdt avslutning for alle som hadde vært med i dette viktig arbeidet gjennom mange år.

Vår region er også med på to spennende internasjonale prosjekter. Det ene skjer i Mali og omhandler misjonsverktøyet Agenda1. Her blir mennesker disippelgjort og lærer nye mennesker opp i den kristne tro og lære. Dette er et utrolig arbeid som bygger på alt misjonsengasjement som har blitt lagt ned i Mali gjennom generasjoner av misjonærer. I oktober reiste Thomas Hammer fra staben og Bjørnar Sæle fra regionstyret til Bangladesh sammen med Svein Høysæter for å gjennomføre en slik Agenda 1 ledersamling der. Engasjement for internasjonal misjon er viktig for oss og for arbeidet videre i region Hordaland.

I 2022 startet i tillegg en prosess med omstilling av økonomien i region Hordaland. Den ble grundig behandlet på årsmøte i mai og det ble gjort grep gjennom året for å få ned kostnadene og øke gaveinntektene til region Hordaland. Fastgivertjenesten til region Hordaland har hatt en fin utvikling gjennom 2022, og det er lagt ned et godt arbeid for videre vekst i gaveinntektene. 

Tusen takk for alle gode møtepunkter i året som gikk. Vi har stor grunn til optimisme og fremtidstro i Normisjon, mye på grunn av alt godt arbeid som drives av frivillige medarbeidere. 

Vi ønsker at nye mennesker skal møte Jesus og bli en del av våre kristne fellesskap i Normisjon. Sammen kan vi styrke hverandre til tjeneste for Jesus og bringe evangeliet videre. 

Takk for at du er med i Normisjon Hordaland. 

Gud velsigne deg!

Vennlig hilsen
Kristian Bjørkhaug
Regionleder

1 — Fellesskap

Normisjon har en stor og viktig visjon – Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Visjonen driver oss til å bygge fellesskap, arbeide med barn og unge og inspirere til misjonstjeneste. Vi er sammen om dette store oppdraget og tar del i det på ulike måter. Menigheter, misjonsgrupper i hjemmene, barnelag, gjenbruksbutikk og kor er alle på sin måte med på å gi Jesus videre til nye mennesker der vi er og like til jorden ender.

Vi tror at det er Jesus selv som har gitt oss dette oppdraget, om å nå ut til hele verden. Oppdraget innebærer å krysse geografiske, kulturelle og etniske grenser for at mennesker skal få møte Jesus. Vi har møtt Ham og har fått del i det evige livet. Vi kjenner på at Guds kjærlighet tvinger oss til å fortelle om det Gud har gjort i våre liv til andre mennesker. Det er dette visjonen vår handler om. At mennesker som møter oss skal få møte Jesus gjennom oss. I dette oppdraget trenger vi å stå sammen, arbeide sammen og være sammen i misjon. Fordi vi trenger hverandre, og vi kommer til å trenge hverandre i oppdraget for Jesus. Sammen er vi Normisjon. 

1.1 — Åpning av nytt bygg

I mai 2022 kunne vi endelig åpne misjonssenteret i Bergen for Normisjon. Pandemien førte oss ut i utsettelse, men nå kunne vi endelig åpne. Region Hordaland har lenge arbeidet for å få tjenlige lokaler både for misjonsvirksomhet i regionen, Bergen by og ikke minst ta vare på de verdier vi besitter. På denne måten kan eiendom være med å legge gode rammer for misjonsarbeidet og økonomisk være med å understøtte visjonen Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag.

1.2 — Foreninger

Foreningene er en bærebjelke i Normisjon region Hordaland. Det er gledelig å høre om foreninger som får med seg flere i fellesskapet. Vi vet det er viktig for den enkelte. Foreningenes fellesskap, bønneliv og giverglede er av stor betydning for Normisjons misjonsarbeid lokalt og globalt. Foreningslivet i region Hordaland består av menigheter, misjonsgrupper som møtes i hjemmene, barnelag i Acta, Soul Children Kor og Galleri Normisjon Askøy bruktbutikk. Per 31.12. var det 31 aktive misjonsforeninger i region Hordaland. 

1.3 — Menigheter

Menighetene i regionen er Norkirken Os, Norkirken Nordhordland og Norkirken Bergen. Dette er fellesskap som tar del i visjonen Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Menighetene har gjennom året gudstjenester, kirkelige handlinger, husfellesskap, barnearbeid og bygger fellesskap som Jesus er en del av. 

Julegudstjeneste i Norkirken Nordhordland

1.4 — Agenda1 Hordaland

Agenda1 er et fellesskap av ledere som hjelper hverandre til å utruste menighetene slik at de kan dele evangeliet med andre. I 2022 hadde vi Agenda1 lærefellesskap i Norheimsund og i Bergen. 

Agenda1 Hardanger, som hadde 4 ledergrupper fra Norheimsund, Tørvikbygd og Samnanger, ble ikke fullført, men avsluttet i 2022. Samarbeidet med menighetene vil fortsette, men på en annen måte enn gjennom Agenda1.

Kristian Bjørkhaug, Svein Høysæter og Egil Elling Ellingsen

Agenda1 Bergen er midtveis i sin 2-års prosess og består av ledergrupper fra 6 ulike menigheter; Norkirken Bergen, Norkirken Nordhordland, Norkirken Os, Kristkirken i Bergen, Bergen frikirke og Osfellesskapet. En av pastorene sa at Agenda1 hjelper dem til å holde stødig kurs for å nå nye mennesker. Og det er jo det vi ønsker å se; nemlig at disse lederne utruster sine menigheter til misjonalt liv.

I tillegg erfarer vi også den enhet vi er gitt som Guds familie; vi har én Far, vi er én familie, og vi har ett oppdrag. Selv om vi kommer fra ulike kirkesamfunn og tradisjoner, finner vi sammen som én familie med ett felles oppdrag. I Agenda1 er vi mer opptatt av hvor vi skal hen, enn hvor vi kommer fra.

Det er også viktig og verdifullt at vi gjør det samme både hjemme og ute. Agenda1 er etablert, eller på vei til å bli det, i alle våre misjonsland. Samtidig trenger vi å reise oss som misjonsfolk i vårt eget land og vårt eget nærmiljø for å gi evangeliet videre. Agenda1 hjelper oss til det på en inspirerende og effektiv måte.

1.5 — Bønneuke ble digital

Årets Bønn- og lovsangskonferanse ble annerledes enn vi hadde planlagt. På grunn av pandemirestriksjoner ble de fysiske arrangementer i Bjørnsons gate 11 i Bergen avlyst. Istedet ble det sendt ut daglige videoer med bønneemner, og det ble invitert til videosamling på Zoom.

Videoene med bønneemner ble brukt i smågrupper, husfellesskap og på egenhånd, og hadde ulike temaer. Vi bad for fellesskapene i regionen, for menighetene og misjonsforeningene. Vi bad for verden, og spesielt Bangladesh og Mali. Vi bad for barn og unge i regionen vår. Vi bad for det nye misjonssenteret i Bjørnsons gate 11 i Bergen og vi bad for landet vårt, for myndigheter og alle med lederansvar, for alle som er syke og som strever. La oss fortsette å be!

1.6 — Samlinger på Zoom

Therese Glendrange var med på Zoom fra Mali

Fra bønnens hverdag var tittelen da folk fra hele Hordaland var samlet foran skjermene sine til digitale inspirasjonssamlinger om bønn. Fire onsdagskvelder — 12. januar, 16. februar, 20. april og 7. september klokken 20:00 til 21:00 — var det samlinger. En planlagt samling i november ble utsatt til nyåret.

Bidragsytere fra regionen var tidligere Mali-misjonær Eli Skåland Tveitane fra Norheimsund, ledere for Norkirken Os, Else og Einar Ekerhovd, Svein Inge og Kari Myhr, Arve og Anne Hilde Reigstad. I tillegg deltok Benedicte Mella på samlingen i september, fra Kenya der hun oppholdt seg med familien sin. Benedicte og mannen Gjermund var arrangør for Onething i Vikingskipet på Hamar, en tverrkirkelig 48 timers bønn og lovsangskonferanse.

Formålet med Fra bønnens hverdag er å dele erfaringer med hverandre, og på den måten bli inspirert og oppmuntret til et bønneliv med nytt liv i Guds kraft, når man ber alene, sammen med andre og for andre.

Formiddagskafé utendørs i Bjørnsons gate 11

1.7 — Formiddagskafé i Kompagniet

Medlemmer i Norkirken Bergen tok initiativ til å starte formiddagskafé i Kompagniet. Sammen med medlemmer fra foreninger i Bergensområdet, har de i 2022 invitert til åpen kafé omtrent en tirsdag i måneden. Håpet er å gi fellesskap til mennesker i nærmiljøet og få fortelle dem om Jesus. I løpet av de to timene kaféen holder åpent, er det en sekvens med andakt og fokus på Normisjons arbeid.

1.8 — Direktemedlemmer

Regionen har 102 direktemedlemmer (2021: 110). Direktemedlemmene er en ressurs i regionen på ulike områder, blant annet som kontaktpersoner, der vi ikke har egne foreninger. Direktemedlemsskap gir stemmerett på regionårsmøtet og på Normisjons generalforsamling.

Martin Olsen på årsmøtet

1.9 — Regionårsmøte 14. mai 2022

Regionens ordinære årsmøte ble holdt 14. mai i Bjørnsons gate 11.  48 stemmeberettigede deltok. 

1.10 — Foreningstreff i Sunnhordland

Håkon C. Hartvedt på Fitjar bedehus

I Sunnhordland var det foreningstreff på Fitjar den 24. august og i Mosterhamn den 25. august. 

Actaleder Thomas Hammer var på besøk på foreningstreffet på Fitjar i august. Han forkynte Guds Ord, fortalte om Normisjon sitt misjonsarbeid og deltok i samtalen om arbeidet. Det er viktig å komme sammen til fellesskap og samtale om arbeidet for Normisjon på Stord og spesielt på Fitjar, der vi har flere foreninger og det holdes jevnlige møter med fokus på Normisjon sitt arbeid. 

Regionleder Kristian Bjørkhaug var på besøk på Mosterhamn denne dagen. Han forkynte Guds Ord, delte fra misjonsarbeidet i Bangladesh og var med på kveldsmaten etter møte. Der ble det godt fellesskap, mat og mulighet til å stille spørsmål til regionleder. Det ble en fin samtale om arbeidet i Sunnhordland, og hvordan vi sammen kan arbeide for misjonsarbeidet for Normisjon videre. Det oppleves meningsfylt å komme sammen til fellesskap og samtale om hvordan vi arbeider i Normisjon. 

1.11 — Julemesse i Bergen

Normisjons julemesse i Bergen ble holdt i Kompagniet 12. november 2022. Omkring hundre personer deltok. Julemessekommiteen, bestående av foreningsmedlemmer fra Bergens-området, sammen med mange frivilliges bidrag, sørget for et flott arrangement. Tusen takk! Bergen Soul Children sang. Kristian Bjørkhaug holdt andakt og Thomas Hammer fortalte fra tur til Bangladesh. Inntektene fra messen er et viktig bidrag til Normisjons arbeid i regionen.

1.12 — Stabssamarbeid med Sogn og Fjordane

Regionleder og Acta-leder fra Sogn og Fjordane besøkte staben i Hordaland, 2.-3. mai og hadde to dager sammen. Hovedfokuset på disse stabsdagene var på misjon og barn og unge. Det ble tid til møter med misjonskonsulent i Bjørgvin Bispedømme og de ansatte i Søndagsskolen, med samtale om samarbeid om leirer på tvers av regionene.

1.13 — Normisjons Landsstyre på besøk i regionen

Landsstyret valgte å legge sitt møte til Bergen og region Hordaland 5. – 6. mai. Der fikk de bruke tid med ledere i Normisjon fra menighetene, foreningene og Acta og samtale om arbeidet. Det ble gode dager med viktige samtaler om misjonen og tjenesten som vi står sammen om.

Hallgeir og Gerd Eli Haaland på nabolagsfest med Norkirken Bergen

2 — Internasjonalt arbeid

Vi som er en del av Normisjon er med på å nå mennesker med evangeliet om Jesus utenfor Norges grenser. Vi er kalt til tjeneste med å gjøre mennesker til etterfølgere av Jesus. Gjennom å gi av det vi selv har fått, får vi være til velsignelse for andre. Vi investerer våre ressurser i noe som har evig verdi, menneskers frelse og evig liv med Gud. Det finnes ikke noe viktigere arbeid. Det finnes ikke noe som er mer verdifullt. Å kjenne Jesus og å fortelle andre om Ham, er vårt privilegium og vårt oppdrag.

Agenda1 i Dinajpur, Bangladesh

2.1 — Haustmesse på Betania, Lone. 

Betania, Lone

Haukeland Indremisjon på Lone har årleg haustmesse til inntekt for Utdanningsprosjektet til Normisjon i Bangladesh. Laurdag 24. september var igjen stor aktivitet etter koronatida, med fullt bedehus i begge etasjar. Først var det møte med tale av Birgit Opheim, lovsong og misjonsinformasjon. Etterpå var det kafé, salg av diverse varer, opplegg for borna med fiskedam og lykkehjul, åresalg og hovedutlodning. Til saman kom det inn ca.  kr. 110 000 til misjonsarbeidet. For bedehusfolket vart det også ein fin dag med fint fellesskap, mange menneske samla, godt misjonsengasjement og god dugnadsånd.     

2.2 — Basarer til inntekt for internasjonale prosjekter

Foreninger og barnelag i Hordaland bidrar til det internasjonale arbeidet gjennom basarer. Her er en oversikt over lag og hva de har gitt til i 2022.

Straume barneforeningBangladesh
Santalblomsten i BlomsterdalenOkhaldunga og Sylhetfeltet
Normisjon på LeknesInternasjonalt arbeid generelt
Fitjar NormisjonMenighetsbyggende arbeid i Bangladesh
Haukeland IndremisjonUtdanning i Bangladesh
Vadmyra SantalforeningPionermisjon i Senegal, SAT-7, Bibelen på kassonké, Misjonale menigheter i Bangladesh.
Huglo SantalforeningMali
Moster NormisjonsforeningOkhaldhunga sykehus i Nepal
Foldrøy SantalforeningTrygg barndom i Bangladesh
Sotra NormisjonMenighetsbyggende arbeid i Bangladesh
Midtgård bedehusInternasjonalt arbeid generelt
Gjerstad Santalforening, LonevågNormisjons arbeid generelt
Skjold Kvinneforening, NautnesInternasjonalt arbeid generelt
Tusenfryd, Ytre ArnaNormisjons arbeid generelt
Tysnes NormisjonsforeningNormisjons arbeid generelt
Øvrebygda Normisjon, FitjarLiv og helse i Okhaldhunga
Basar på Tysnes

2.3 — Samarbeidsråd for Menighet og Misjon (SMM)

MenighetLand
Sælen menighetMali
Arna kyrkjelydBangladesh
Stord KyrkjelydBangladesh
Olsvik kyrkjelydNepal
Ostereidet kyrkjelydAserbajdsjan og Senegal
Norkirken NordhordlandBangladesh
Norkirken BergenMali og Bangladesh

SMM er til for å styrke og fornye engasjementet for helhetlig misjon i Den norske kirkes menigheter, med et særlig fokus på det grenseprengende i det globale oppdraget: At evangeliet stadig forvandler mennesker og samfunn. SMM er et bindeledd mellom Den norske kirke, fagfelt-akademia innenfor misjon og syv norske misjonsorganisasjoner: Himalpartner, Areopagos, NMS (Det Norske Misjonsselskap), Stefanusalliansen, Misjonsalliansen, Den Norske Israelsmisjon og Normisjon.

Thomas Hammer har representert Normisjon region Hordaland i SMM Bjørgvin i 2022, og har dessuten sittet i AU. Det har vært tre møter, 17. mars, 16. juni og 25. august. August-møtet var siste treffpunkt med Bjørgvin biskop Halvor Nordhaug, før han gikk av med pensjon. Vi takker biskop Nordhaug for engasjementet for Normisjons misjonsarbeid på Cuba, som han løftet fram for alle ansatte i Bjørgvin på bispedømmets Stiftsdagar i juni.

Biskopene Nordhaug og Laborde på Cuba

Et hovedmål for SMM er at alle menigheter i alle bispedømmer har en samarbeidsavtale med en eller flere av SMM-organisasjonene. Vi oppfordrer alle Normisjons-folk i regionen til å bidra til at de lokale menighetene har en slik samarbeidsavtale med Normisjon.

2.4 — Samarbeid og støtte til Kristent Interkulturelt arbeid (KIA)

KIA driver et flott arbeid inn mot mennesker i Norge med en annen kulturell bakgrunn. Fellesskap, samtaler, praktisk hjelp og språkopplæring finner sted, og behovet er stort. Her har frivillige i Normisjon mulighet til å være Jesu utstrakte hender og føtter. Kristin Austegard er Normisjons representant i regionrådet for KIA Bjørgvin. Normisjons representant blir valgt for 2 år om gangen. I 2022 støttet Normisjon region Hordaland KIA Bjørgvin med 27.500 kroner.

2.5 — Mali

Region Hordaland har arbeidet sammen med Normisjons internasjonale avdeling og Normisjon region Rogaland i Mali med verktøyet kalt Agenda1, som er et læringsfellesskap for utvikling av misjonerende felleskap.

Vi ser nå resultatet av at vi har jobbet med å utruste de lokale lederne i Mali til å drive Agenda1 på egen hånd. Agenda1 fortsetter på de tre første stedene som vi norske var involvert i.  Disse områdene er nå for risikable for norsk tilstedeværelse. De lokale lederne har startet opp Agenda1 lærefellesskap på et nytt sted i øst, (se misjonær i Mali Therese Glenderange sin blogg), og vi vet at flere nye steder er under planlegging. Det er gode nyheter. Samtidig er det en sorg at vi ikke har kunnet dra til Mali siden 2021 pga av pandemi, og ikke minst pga en sikkerhetssituasjon i landet som stadig forverres. Planlagte reiser for å trene lederne som leder Agenda1, har blitt avlyst. Kirken, landet og folket må fortsatt være i våre bønner sammen med konkret bønn for Therese Glendrange som fortsatt arbeider i landet.

2.6 — Bangladesh

I Bangladesh er region Hordaland engasjert i arbeidet med Agenda1, der kirker jobber sammen for å hjelpe ledere til å bygge misjonale menigheter. Gjennom et sterkt fokus på åndelig fellesskap, undervisning om disippelgjøring og gruppearbeid inn mot det fellesskapet man tilhører, bidrar Agenda1 til å utruste kirker til å forandre verden med evangeliet om Jesus Kristus. 

I Bangladesh bidrar Agenda1 til et historisk samarbeid mellom troende med muslimsk bakgrunn og kirker blant de etniske minoritetene i landet. Bjørnar Sæle fra Norkirken Nordhordland og Thomas Hammer fra staben var så heldig å få bli med Svein Høysæter til Bangladesh, for å være med på et Agenda1 læringsfellesskap i en region nord-vest i landet. Agenda1 Bangladesh blir i dag drevet av et lokalt team, og det er flere læringsfelleskap rundt om i landet. Agenda1 utfordrer og utruster kirkene til å tenke nytt for å nå lenger ut med evangeliet og til samarbeid seg imellom. For vi har én far, er én familie og har ett oppdrag! Dette er en positiv kraft midt i vanskelighetene de ulike kirkene og fellesskapene står i. 

3 — Barn og unge

Tiden etter pandemien har vært krevende for arbeid blant barn og unge. Mange lag hadde lite virksomhet under pandemien, og 2022 var året da flere lag etter hvert var i normal drift etter år preget av restriksjoner. Noen lag har avsluttet virksomheten, mens det er gledelig at nye lag også har kommet til. Ved utgangen av 2022 var det 15 lag i Acta Hordaland, med rundt 265 registrerte deltakere. Det nye bygget i Bergen har gitt arbeidet et løft. I løpet av 2022 var det rundt 60 barn innom på de faste samlingene for barn.

Bergen Soul Children har pause i øvingen

Aktiviteter og tilbud hviler ofte på skuldrene til noen få. Det gjør oss ekstra takknemlige for alle frivillige ledere som investerer tid og krefter i lokallag og kor, på leirer og andre arrangementer. Både Tysnes Soul Children og Okhaldunga-jentene på Sandsli har avsluttet virksomheten i 2022, etter å ha betydd veldig mye for mange over flere år! Takk til alle som er med på å virkeliggjøre Actas visjon om at «barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus» i Hordaland!

3.1 — Barnelag, tweenslag og familiegrupper

Det er to søndagsskoler som hører til i Norkirkene i regionen, og disse er sammen med en gutteforening tilsluttet Acta Hordaland som barnelag. Disse barnelagene møtes ukentlig eller annenhver uke, og har andakt, misjonsfokus, hobbyaktiviteter, lek, spill og noen ganger måltid sammen.

Pinsefest for alle på Nordhordland Folkehøgskule

Tre tweenslag og en familiegruppe er også knyttet til Acta. Flere av gruppene bruker materiellet fra Aldri alene, et undervisningsopplegg for tweens som Acta har utarbeidet i samarbeid med Acta i samarbeid med Søndsagsskolen Norge, NLM Ung, Blå Kors og NLA Høgskolen. I tillegg samles familier i flere husfellesskap knyttet til Norkirkene i regionen, men disse er ikke registrert som egne Acta-lag. Tweenslaget Sofagjengen i Norkirken Nordhordland har også vært med å arrangere egne gudstjenester rettet mot ungdommer og tweens. Også Soul Children-lag er med å arrangere egne gudstjenester. I 2022 hadde Arna Soul Children ansvaret for en hel gudstjeneste i Arna Misjonsmenighet.

3.2 — Soul Children

Det var ved årsskiftet registrert 8 kor i vår region (2019: 11, 2018: 11, 2017: 13, 2016: 14). Av disse er 7 Soul Children- kor og ett Soul Kids-kor. Lagene er geografisk lokalisert over hele regionen: Bømlo, Stord, Fusa, Bergen, Arna og Ostereidet.

Soul Children-korene veksler mellom hverdag og fest. I det daglige er det øvinger med sang og koreografi, andakter og sosialt fellesskap. Dessuten bidrar de forskjellige korene på en rekke arrangementer i kirker og bedehus, på konserter og festivaler.

Arna og Bergen Soul Children sang på Lysfesten i Bergen

Stord Soul Children var i studio i Øystese i januar, og spilte inn fem sanger. Bergen Soul Children var med og arrangerte julemesse sammen med Normisjonsforeninger i Bergen. Sammen med Norkirken Bergen inviterte de hele nabolaget rundt misjonssenteret til julelystenning med pepperkaker og gløgg. På Bergens Tidende sin Lysfest er det Arna og Bergen Soul Children som står på scenen og leder titusenvis av mennesker i å synge julesangene. Både Ostereidet og Arna Soul Children har hatt konserter sammen med Bjarte Leithaug, og flere av korene deltok på Storkonsert i Grieghallen i oktober. Men for mange ble årets høydepunkt å endelig kunne delta på Soul Children-festival i Oslo Spektrum.

3.3 — Leirarbeid

Normisjon har ikke eget leirsted i Hordaland, og Acta i regionen har derfor hatt et tett samarbeid med Søndagsskolen om leirer på Wallemtunet på Kvamskogen. Dette samarbeidet fortsetter, men i 2022 ble det ikke arrangert leir i regi av Søndagsskolen. Det var to leirer i 2022, der Foreningen Wallemtunet var arrangør.

Tweensklubben i Norkirken Bergen på tur

Noen lokallag i Acta har arrangert egne turer og overnattinger. Blant annet har Arna Soul Children overnattet i kirken, og alle kormedlemmene kunne invitere med seg venner. Invitere venner kunne alle i Tweensklubben i Norkirken Bergen også. De dro på telttur, men måtte avslutte tidligere enn planlagt på grunn av mye regn.

Flere av Soul Children-korene i regionen dro til Oslo og deltok på Soul Children-festivalen, som endelig kunne arrangeres igjen i Oslo Spektrum i oktober 2022.

3.4 — Kafé Bris

Før pandemien ble Kafé Bris arrangert en fredag i måneden, i det som da var Normisjons møtesal på Øvre Korskirkeallmenningen 5 i Bergen. Den gang kom opp mot 80 unge mennesker, både med og uten tilknytning til Normisjon. 

Høsten 2022 kunne Kafé Bris åpne igjen, og denne gangen i flunkende nye lokaler hos Kompagniet i Bjørnsons gate 11. Det ble tre kafékvelder i 2022, med både artister og kunstnere som stilte ut sine verker.

Kafé Bris er et sted hvor unge kristne kan invitere med seg sine venner og lytte til god musikk. Det er også en god plattform for nye artister, der de kan dele sin musikk og promotere sine sanger.

3.5 — Kontakt med Normisjons bibelskoler og høgskoler

Olav Dørdal på BiG-treff

Søndag 18. november var Norkirken Bergen vertskap for BiG Alumni. Samlingen for tidligere studenter ved Bibelskolen i Grimstad startet med Norkirkens gudstjeneste, og fortsatte med eget treffpunkt etterpå. Bibelskolelærer Olav Dørdal talte på gudstjenesten og ønsket alle tidligere Grimstad-studenter velkommen!

Også Acta Bibelskole i Stavanger var på besøk, og hadde samling i Bergen 16. februar 2022.

Kristian Bjørkhaug og Thomas Hammer har dessuten deltatt på treff på NLA Høgskolen, møtt studenter der og fortalt om arbeidet i regionen.

3.6 — Migrantsamling

Sveinung Løvåsen taler

Acta har arbeidet med et prosjekt for integrering av barn i migrantfamilier. Det er Paul Omayio som har ledet dette arbeidet, og til daglig holder han til i Oslo. Lørdag 19. november var Acta Hordaland vertskap for en samling i Bergen der Paul inviterte migrantfamilier til en formiddag der de kunne bli kjent med Acta sitt arbeid. I de store byene samles første generasjons migranter ofte i egne migrantmenigheter, mens barna deres ofte finner seg bedre til rette i ordinære forsamlinger. Målet med disse samlingene er å støtte barne- og ungdomsledere i migrantmenigheter og bidra til å tilby barn og unge gode kristne fellesskap gjennom muligheten til å være med i Acta sine lokallag og delta på leirer. 

Sveinung Løvåsen holdt andakt på samlingen. Han er teologistudent på NLA Høgskolen, og har vært praksisstudent i Norkirken Bergen høsten 2022. For de som møtte fram ble samlingen vellykket, men vi skulle gjerne hatt mange flere deltakere. Det ble likevel en god samtale om hva som kan gjøres i fortsettelsen.

3.7 — Kirkens unge

Acta Hordaland har siden 2020 vært med i samarbeidet Kirkens Unge, der elleve kristne barne- og ungdomsorganisasjoner står sammen om en strategisk plattform for forpliktende samhandling gjennom den norske kirkes barne og ungdomsarbeid.

På Stiftsdagene til Den norske Kirke i juni 2022 bidro Acta-leder Thomas Hammer med et seminar om kristent barne og ungdomsarbeid, sammen med Acta-leder i Sogn og Fjordane, Stine Hopland. De stod også på stand for Acta, og møtte de rundt 400 ansatte i Den norske Kirke fra hele bispedømmet.

Bergen Soul Children har konsert

4 — Kommunikasjon

4.1 — Regionblad, nyhetsbrev og sosiale medier

I løpet av året har regionkontoret kommunisert hovedsakelig gjennom regionbladet, nyhetsbrev på e-post og i sosiale medier.

I regionbladet inspirerer vi til økt innsats for å gi Jesus Kristus videre til nye generasjoner og folkeslag. Innholdet i bladet gjenspeiler virksomheten i Normisjon og løfter blikket på hva som kan ligge foran oss. Region Hordaland har seks postutsendelser i året. Tidligere ble det sendt ut seks regionblad, men i 2022 er dette endret til  fire utgivelser av regionbladet og to postutsendeler kun bestående av en giro for å gi en gave til regionen. Regionbladet hadde 847 abonnenter pr 31.12.

I nyhetsbrevene har det blitt informert om arrangementer i regionen, og enkelte arrangementer har også blitt annonsert i  sosiale medier.

5 — Ansatte

Kristian Bjørkhaug2015 – dd. Regionleder 100 %
Thomas Hammer2015 – dd. Acta-leder 50 %
Maren Helmersen31.08.2022 – dd. Soul Children 20 %
Svein Høysæter2016 – dd. Rådgiver 100 %
Mary Elizabeth Kolsrud2017 – 31.3.2022 Misjonsmedarbeider 100 %
Martin Olsen2013 – dd. Regionmedarbeider 50 %

6 — Styrets arbeid

Region Hordaland kan se tilbake på et meget spesielt og gledelig år 2022. Siden september 2021 hadde vi kunnet ta i bruk vårt nye misjonssenter, Kompagniet i Bjørnsons gate 11, på Kronstad i Bergen. Som kjent ønsket vi å ha offisiell åpning høsten 2021 som ble avlyst på grunn av pandemien, deretter ble åpning lagt til januar 2022, men også denne ble stoppet av innskrenkninger på grunn av pandemien.

Kjetil Vestel Haga under åpningsfest for nytt misjonssenter i Bergen

Gleden var desto større da vi 14. mai 2022 kunne invitere til åpningsfest og årsmøte. Generalsekretær Kjetil Vestel Haga og landsstyrets formann Hallgeir Solberg var sammen med oss denne dagen. Representanter fra regionen og Norkirkene deltok med skriftlesning og bønn. Representanter fra den eldste foreningen i regionen, Ytre Arna Santallag, deltok sammen med Kjellaug Økland fra Blomsterdalen, som stod for snorklipp og offisiell åpning.

Det var høytid og tilbakeblikk fra det som har vært, til overgivelse av nytt bygg til regionleder.

Misjonssenteret er ment til å virkeliggjøre visjonen «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag» gjennom grunnleggende kjennetegn som «tilhørighet, utvikling og nyvinning». 

6.1 — Tilhørighet

Misjonssenteret skal være et åndelig hjem der Normisjon sin identitet skapes, gjennom organisasjonens ulike fellesskap som foreninger, Acta-, student-, og menighetsarbeid.

Her har Norkirken Bergen fått sin faste base, og kan sammen med regionen skape identitet for Normisjons arbeid både lokalt og sentralt.

Dåp på gudstjeneste i Norkirken Bergen

6.2 — Utvikling

Misjonssenteret skal være et inspirerende ressurssenter for ulike fellesskap, foreninger og menigheter som ønsker kunnskap om misjon, og som gir mulighet for rekruttering og utrustning til tjeneste, både nasjonalt og internasjonalt.

6.3 — Nyvinning

Misjonssenteret skal være et pionersenter for regionen som gir utrustning til å nå mennesker med evangeliet, etablerer nye fellesskap og som sender ut misjonærer.

Vi er fortsatt i prosess og utvikling om hvordan vi kan være et misjonssenter, slik visjonen uttrykker det. Vi er klar over at det å rehabilitere bygg koster både penger og krefter. Selv om mye er finansiert via midler fra salg av Santalgården, som ble tilbakeført oss ved kjøp av BG 11, har regionen også hatt utgifter, som har ført til reduksjon av kostnader i administrasjonen, ved tilbakeholdelse av stillinger.

Kompagniet — Misjonssenteret i Bjørnsons gate 11 i Bergen

Region Hordaland er som kjent en region der ytremisjon har vært hovedfokus. Gaver har i stor grad blitt sendt direkte til hovedkontoret, gjerne merket med hva de skal brukes til. Dette har vi stor forståelse for, samtidig trenger vi midler til drift. 

Vi har brukt mye tid på hvordan få til endring med inntekter til regionen. Gjennom møter og brev til foreninger og fellesskap har vi forsøkt å forklare situasjonen vi er i. Det er gledelig å se konturene av en endring i givertjenesten. Dette er helt nødvendig for at regionen skal kunne ha en administrasjon, som kan ivareta de oppgaver som er nødvendig for å nå ut. 

Inntil 2021 fikk regionen støtte fra hovedkontoret (HK) via et tilskudd benevnt som bunnfradraget. Dette er det nå slutt på. I en overgangsfase har HK vist forståelse og funnet løsninger som har hjulpet oss en del. Like fullt er oppdraget om å skape endring i givertjenesten, slik at regionen sitter igjen med mer midler. Dette har vært en vanskelig sak å håndtere på en god og forståelsesfull måte.

Foreningstreff i Bergen. Hallgeir Haaland forteller om arbeidet i Bangladesh

6.4 — Regionstyrets arbeid

Styret har gjennom 2022 hatt 5 møter og behandlet 36 saker. Årsmøte ble avholdt 14.05.2022. I løpet av våren var vi fortsatt i en situasjon der pandemien satte sitt preg på arbeidet. Men etter hvert har vi kunne ha en normalsituasjon. 

Ettersom digital møteplass ble så godt tatt imot under pandemien, fortsatte vi med det også gjennom 2022, samtidig har det vært invitert til foreningstreff i Kompagniet. Å få til gode samlinger i Kompagniet er noe vi ønsker å ha fokus på fremover. 

Styret har arbeidet med utfordringer gitt av årsmøtet 2022. Vi håper å kunne klargjøre for medlemmene hvordan vi legger til rette for et godt arbeid ut fra dette.

En annen viktig sak har vært nedleggelse av Galleri Normisjon Askøy. De siste årene har vist at det meste av inntektene i bruktbutikken har gått til dekning av husleie og strøm noe vi syntes var vanskelig. Dette gjorde at vi sammen med styret for bruktbutikken og Galleri Normisjon sentralt besluttet å legge ned butikken fra og med 31.10.2022. 

Nytt lokale for butikk

Samtidig arbeidet vi med å finne egnede lokaler i Bergen, helst i nærheten av misjonssenteret. Vi fikk tilbud fra Brødrene Ulveseth om kjøp av Inger Bang Lundsvei, som var registrert som næringslokale til ny butikk. Dette lokalet ligger i nær tilknytning til misjonssenteret og vi ser det som et godt egnet sted for ny bruktbutikk.

Regionstyret utgjør generalforsamling for Bg 11. Generalforsamlingen 2022 gikk inn for kjøp av nytt lokale til ny bruktbutikk, som legges inn under Bg11 AS. Butikken får navnet Galleri Normisjon Bergen. Det er opprettet et interimsstyre som vil tilrettelegge for ny butikk.

Videre har regionen behandlet aksjeposten vi har i K 90. Her har det jevnlig vært behov for mer midler til dekking av utgifter. I løpet av 2022 besluttet regionstyret at vi ikke kan være med og dekke opp for videre utgifter, innforstått med den betydning det får for oss.

6.5 — Julesalget

Julesalget 2022 ble gjennomført i Bjørnsons gate 11. Mange deltok på julesalget. Styret har evaluert gjennomføringen og vil se på hvordan vi kan utnytte lokalene enda bedre. Resultatet ble veldig godt. 

Medarbeiderfest for Galleri Normisjon. Bergen Soul Children sang.

6.6 — Galleri Normisjon Askøy

Som beskrevet over ble butikken på Askøy avsluttet ved utgangen av oktober måned 2022. Butikkmedarbeiderne gjorde en stor innsats i utvelgelse av hvilke varer som skulle være med til ny butikk, nedpakking og demontering. Mye utstyr ble gitt som hjelpebehov til Ukraina. 7. desember var alle medarbeidere i butikken invitert til avslutningssamling i Kompagniet. Her var det taler, kåseri, god mat og mimring av høy rang.

Vi regner med å kunne åpne ny butikk i Inger Bang Lundsvei 13 i løpet av april måned. Vi vil være takknemlig for alle som melder seg til tjeneste her.

6.7 — Driftsgrunnlag og økonomi

Driften av Normisjon Region Hordaland baserer seg på gaveinntekter fra foreninger, fellesskap, private givere, basarer og messer og kollekter fra menigheter. Vi er glade og takknemlige for alle gavene til arbeidet. Fordeling av gavene viser at fellesskapene våre har et stort internasjonalt engasjement, noe vi skal være glad for, samtidig må vi ta på alvor at regionen må ha høyere inntekter, noe det arbeides med og vi gledes over økte gaveinntekter til regionen gjennom fast givertjeneste.

Takk

Vi uttrykker vår takk til dere alle, ansatte og frivillige for iver og glød i arbeidet, og ikke minst forbønn for hver især og tjenesten vi står sammen om. Vi trenger hverandre, vi trenger å stå sammen. 

Takk til medarbeidere ved Galleri Normisjon Askøy som trofast har stått i tjenesten så lenge butikken var åpen. Takk til menigheter og fellesskap som har stått sammen med oss, i givertjeneste og forbønn. 

I takknemlighet til Han som har bedt oss om å gå ut på hans løfter, gleder vi oss til å gå inn i et nytt år, der vi skal få utfolde oss, være kreative og kunne møtes ansikt til ansikt i tjeneste for vår Herre og Frelser, Jesus Kristus.

Bergen, januar 2023

Liv Berit Pilskog (s)
Styreleder.

7 — Styrets årsberetning

7.1 — Virksomhetens art og lokalisering

Normisjon, region Hordaland har sitt kontor i Bergen. Regionen er tilsluttet Normisjon, med hovedkontor i Oslo. Normisjon sitt oppdrag er å formidle evangeliet i ord og gjerning lokalt og globalt. 

7.2 — Utvikling i resultat og stilling

Etter styrets oppfatning gir regnskapet for 2022 en rettvisende oversikt over utvikling og regionens økonomiske stilling ved årsskiftet. 

7.3 — Fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. 

7.4 — Arbeidsmiljø

Styrets oppfatning er at arbeidsmiljøet og den generelle trivselen på arbeidsplassen er god. Det er bevissthet rundt tiltak og arrangement som fremmer trivsel og arbeidsmiljø. 

7.5 — Likestilling

Virksomhetens ansatte og styre består av kvinner og menn.

7.6 — Ytre miljø

Styret kjenner ikke til at virksomheten forurenser det ytre miljø utover det som er normalt for en virksomhet som denne.

Bergen, 10. mars 2023


Liv Berit Pilskog
styreleder

Tor Tveitane
nestleder

Aase Bjerck
styremedlem

Johanne Drageide
styremedlem

Ottar Hope
styremedlem

Thomas Hammer
styremedlem

Kristian Bjørkhaug
regionleder/daglig leder

8 — Årsregnskap og balanse

Årsregnskap og balanse kommer så snart det er klart.

Lag og foreninger i region Hordaland — 31.12.2022

Normisjonsforeninger:

 • Bhutan Foreningen, Indre Arna
 • Bremnes Normisjonsforening, Urangsvåg
 • Espeland Santalforening, Haukeland
 • Fitjar Normisjon, Fitjar
 • Foldrøy Og Moster Mannsforening, Mosterhamn
 • Foldrøy Santalforening, Mosterhamn
 • Frekhaug Santalforening, Frekhaug
 • Ganja Misjonsforening, Ulset
 • Gilje Og Thormodsæter Normisjon, Bremnes
 • Gjerstad Santalforening, Lonevåg
 • Huglo Santalforening, Huglo
 • Jondal Misjonsforening – Normisjon, Jondal
 • Kårevik Santalforening, Stord
 • Meland Santalforening, Frekhaug
 • Modne Menn For Misjon, Espeland
 • Moster Normisjonsforening, Mosterhamn
 • Nordbygda Santalforening, Stord
 • Sandalen Misjonsforening, Mathopen
 • Santalblomsten Misjonsforening, Blomsterdalen
 • Santalgruppa, Husnes
 • Sennepskornet Santalforening, Rådal
 • Skjold Kvinneforening, Tjeldstø
 • Sotra Normisjon, Ågotnes
 • Tubal-Ludviksens Minde Forening, Brattholmen
 • Tusenfryd Kvinneforening, Ytre Arna
 • Tysnes Normisjonsforening, Tysnes
 • Utåker Santalfor. I Normisjon, Utåker
 • Vadmyra Santalforening, Loddefjord
 • Valen Kyrkjelydslag, Valen
 • Ytre Arna Santallag, Ytre Arna
 • Øvrebygda Normisjon, Fitjar

Normisjonsmenigheter

 • Norkirken Bergen, Bergen
 • Norkirken Nordhordland, Frekhaug
 • Norkirken Os, Os

Barneklubber i Acta Normisjon

 • Gutten Barnelag, Vik
 • Søndagsskoler i Acta Normisjon
 • Kongebarna Nordhordland, Frekhaug
 • Kongebarna Norkirken Bergen, Bergen
 • Tweensarbeid i Acta Normisjon
 • Sofagjengen Norkirken Nordhordland, Frekhaug
 • Yngres, Vik
 • Tweensklubb i Norkirken Bergen (del av Kongebarna)
 • Birkeland Tweensklubb, Bergen

Sang og musikk i Acta Normisjon

 • Arna Soul Children, Indre Arna
 • Arna Soul Kids, Indre Arna
 • Bergen Soul Children, Bergen
 • Bergen Soul Children Sign, Bergen
 • Bømlo pre Soul Children, Bremnes
 • Fusa Soul Children, Fusa
 • Ostereidet Soul Children, Ostereide
 • Stord Soul Children, Stord

Familiearbeid i Acta Normisjon

 • Rohobot Familie Fellesskap, Bergen